หากคุณมีปัญหา

ต้อลม ต้อเนื้อ

ต้อกระจก ต้อหิน

วุ้นในตาเสื่อม

จอประสาทตาเสื่อม

มีอาการ เช่น แพ้ลม แพ้แสง แสบตา น้ำตาไหล

พร่ามัวเหมือนมีหมอกบัง เห็นภาพซ้อน

บางครั้งมองเห็นจุดดำ เหมือนหยักไย่ ลอยไป-มา
**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล**

        

ราคาโปรโมชั่น !!

Ae-1-61-23485-7-Veta-D (วีต้า-ดี) ดูแลดวงตา