Droprich Group เป็นบริษัท ดรอปชิพ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพ และ ความงาม ทุกชนิด โดยที่นักธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าเอง ไม่ต้องแพคสินค้าเอง และไม่ต้องสต๊อกสินค้าไว้ที่บ้านทีละเยอะๆ


ซึ่ง Droprich Group ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่มีโอกาส ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเงินทุน ด้านความรู้ในการขายสินค้า หรือเทคนิคการทำการตลาดต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการซื้อคอร์สเพื่อเข้าเรียนสูง จึงทำให้บางคนไม่มีโอกาส


ดังนั้น Droprich Group พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ในการทำธุรกิจ เพื่อมอบโอกาส และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้มีรายได้ และประสบผลสำเร็จไปพร้อมกัน


สินค้าที่ทาง Droprich Group จำหน่าย
เป็กกี้ 1-61-1845-847-7ภาพรวมสินค้า Droprich